Spill på lag med deg selv


Spill på lag med deg selv

Har du lagt merke til at livet er enklere når du lever i pakt med deg selv? Når du lytter til deg selv og tar hensyn til det du oppdager? Når du er oppmerksom på hva du ønsker, hva som passer og hva som ikke passer? Når du setter den «indre kritikeren» på pause og heller heier på og oppmuntrer deg selv? Når du velger det som passer – og velger bort det som ikke passer for deg? Når du velger å bruke tid på det som gir deg energi og velge bort det som stjeler energi?

En av våre favorittbøker er «Cured. The Power of Our Immune System and the Mind – Body Connection» av dr. Jeff Rediger, utgitt i 2021. En kollega av dr. Rediger fikk uhelbredelig kreft og ble deretter mirakuløst frisk etter å ha gjort livsstilsendringer. Det satte i gang en kjedereaksjon som gjorde at Rediger begynte å undersøke historiene til en rekke pasienter som ble friske fra tilsynelatende uhelbredelige sykdommer. Han valgte pasienter etter disse kriteriene:

 • Det var tydelige bevis for pasientens uhelbredelige sykdom og en klar diagnose
 • Det var udiskutable bevis for bedring.

Dr. Rediger har sammenlignet historiene, søkt etter fellesnevnere og oppsummert fire hovedområder for å bygge helse:

 • Ernæring («Eat to heal»)
 • Stressmestring («Heal your stress response»)
 • Immunsystem («Heal the immune system»)
 • Identitet («Heal your identity»)

Mer utfyllende om hvert av punktene:

 • Ernæring («Eat to heal»): Fellesnevnere var å kutte prosessert mat (inkludert sukker og mel), og øke inntaket av grønnsaker og frukt. Har du hørt det før 😉? Mange av pasientene eliminerte kjøtt (88%), men ikke alle. Poenget var å øke næringstettheten i kostholdet sitt, og ikke primært for å kutte kjøtt i seg selv. Ernæring er forresten ikke et felt der «one size fits all» - den enkelte må finne ut hva som passer for seg. En kort oppsummering er «Spis mat (som besteforeldrene dine ville gjenkjent som mat…). Passe mye. Mest planter.» (hilsen Michael Pollan, oss – og mange, mange flere…)
 • Stressmestring («Heal your stress response»): Rediger beskriver hvordan aktivering av det parasympatiske nervesystemet er nødvendig for at kroppen skal kunne reparere seg selv. Stress som fører til «kamp, flukt eller frys» aktiverer det sympatiske nervesystemet og gjør at kroppen nedprioriterer ressurser til å helbrede seg selv. Rediger skriver også at en fellesnevner for overleverne var at de endret strategiene sine for å håndtere stress. Mange valgte stressreduserende aktiviteter som mindfulness, meditasjon eller yoga. I tillegg endret de perspektivet sitt på stress generelt fra å være et problem som ga kamp/flukt/frys-respons til å bli en utfordring (med overbevisningen at «dette fikser jeg!».
 • Immunsystem («Heal the immune system»): Mange livsstilssykdommer er autoimmune (ref også Hexeberg og «Nytt blikk på autoimmun sykdom»). Noen tips her er å bruke tid med mennesker du elsker og på det som gir deg energi, å passe på tarmhelse og evt legge inn aktiviteter som meditasjon og yoga. Etter å ha lest boken, så slår det oss at «alt henger sammen med alt», og at «healing the immune system» trolig vil bli et resultat av å spise sundt, holde stressnivået nede og ta vare på seg selv…
 • Identitet («Heal your identity»): Fokuser på det som er riktig og bra for deg. Gi slipp på eventuelle negative overbevisninger du har om deg selv og møt deg selv med aksept heller enn å (for)dømme. Om du er en av dem som prioriterer å ta vare på alle rundt deg før deg selv, snu på det og start med å ta vare på deg selv. For oss var det ekstra spennende at denne delen faktisk er den mest omfattende i boken!

Ifølge Rediger er 95% av alle medisinske lidelser i USA knyttet til livsstil. Det er god grunn til å anta at lignende tall også gjelder for Norge. Rediger anbefaler en «do it yourself»-holdning til egen helse: at vi alle tar ansvar for egen ernæring, egen helbred og stressrespons. Rett og slett å bli administrerende direktør for eget velvære. Det gir perfekt mening for oss…

I forskningsarbeidet sitt fant dr. Rediger at overleverne gjennomgikk en personlig transformasjon: De endret relasjonen til seg selv og verden rundt seg. Vi har gjennom mange år brukt mye tid på å lete etter det som kan gjøre livet bedre og testet ut på oss selv det vi har hatt tro på. Og det vi har funnet at fungerer for oss, har vi delt videre til alle som er nysgjerrige og interesserte… 😊 Om vi skulle løfte frem bare en eneste ting som den viktigste i hele verden, så er det nettopp å knytte kontakt med kjernen i seg selv– og være tro mot seg selv.

Rediger beskriver Default Mode Network (DMN) – standardnettverket på norsk - som en samling av løst koblede områder i hjernen som "lyser opp" når vi vender oppmerksomheten innover, tar helikopterperspektiv eller blir bevisst på følelsene våre. DMN kan også beskrives som «min oppfatning av meg» og inkluderer bla. identitet, selvfølelse, personlige historier, overbevisninger og strategier for å håndtere verden. Hvordan blir livet hvis DMN er fylt av unyttige overbevisninger om seg selv, som f.eks. «jeg er lite verdt», «mye er feil ved meg» eller «jeg duger ikke»? Eller av strategier som gjør at vi strekker oss for langt i relasjoner eller på jobb?

Felles for overleverne var at de ryddet i slikt og kvittet seg med det som ikke var bra for dem - i overbevisninger, dysfunksjonelle forhold, usunne relasjoner, stressende jobber osv.

Rediger foreslår også flere fine refleksjonsspørsmål basert på intervjuene med overleverne. Her er noen eksempler:

 • Hvilke historier forteller jeg meg selv om hvem jeg er?
 • Hvilke historier forteller andre meg om hvem jeg er?
 • Hva samsvarer med den jeg velger å være, og hva vil jeg velge bort?
 • Hvordan vil en ny versjon av meg se verden?
 • Hvilke prioriteringer vil jeg gjøre?
 • Hvilke endringer kan jeg gjøre i livet mitt for å redusere stress og øke livsglede?
 • Hvem er jeg egentlig – bak alt det overfladiske (som utseende, f.eks.), bak alle «burde», alle forventninger og oppfatninger, alle masker og roller jeg påtar meg?
 • Hva er visjonen jeg har for livet mitt – noe så inspirerende at jeg villig ofrer umiddelbar glede for å oppnå visjonen på lengre sikt? Hva vil hjelpe meg å oppnå den? Hva kan hindre meg?
 • Hvem kan jeg stole på til å gi meg råd i denne situasjonen? Hvem vil støtte i stedet for å motarbeide meg?
 • Hvilken "belønning" kan jeg gi meg selv for å følge opp? Noe meningsfylt og umiddelbart: Kontakt med noen jeg bryr meg om? Spille en favorittsang? Hva får meg til å føle meg bra?
 • Hva kan hjelpe meg til å forstå min verdi og anerkjenne det gode jeg bringer til verden?

Hva skjer når vi slipper taket i alle overbevisningene og rammene som begrenser oss – samtidig som vi tar hensyn til det som er aller viktigst for oss? Vi har lenge vært overbevist om det gjør at «alt er mulig»… Samtidig har vi savnet disse perspektivene i det meste av litteratur vi har gjennomgått, med «Cured» som et hederlig unntak.

Tenker du at det kan være nyttig for deg å vende oppmerksomheten innover og rydde? Da har vi nettkurset for deg. Temaet er så viktig (for oss) at vi har satt prisen til kr 300 - «nesten gratis», altså:

https://xlo-change-academy.thinkific.com/courses/jeg-et-mitt-hvor-ble-du-av-i-alt-mylderet

Om du er en (av de mange) som ikke har hatt så mye oppmerksomhet på slikt gjennom livet – og ønsker å utforske hva som passer (og ikke passer) for deg, så kan du (om du velger) ta et møte med deg selv og fylle ut figuren:

Dagens tips: Ta et møte med deg selv og utforsk hva som passer og ikke passer for deg – innenfor områdene 1) Aktiviteter 2) Mål 3) Rammer og 4) Verdier.

Hvorfor ikke spille på lag med deg selv og utforske hva som passer for deg?

Velg det som er riktig for deg – og om det er uvant: ta det som trening 😉
Beate & Monika

PS: Her er en TEDx-presentasjon med dr. Rediger, og om du er nysgjerrig, finner du flere videoer med ham på nettet: https://www.youtube.com/watch?v=8mjVHIB0FhI

.